ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل  09121268394images 1

مشاوره آنلاین بیمه عمر

مشاوره آنلاین بیمه عمر ایران مان

مشاوره خرید بیمه اتومبیل

مشاوره خرید آنلاین بیمه اتومبیل

مشاوره بیمه مسئولیت

مشاوره خرید آنلاین بیمه مسئولیت

مشاوره بیمه آتش سوزی

مشاوره خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی ایران

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران یکی از رشته های اصلی بیمه مسئولیت حرفه ای به شمار می رود ، که امروزه مورد توجه دست اندرکاران طب و پزشکی قرار گرفته است.نیک می دانید مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی انتظامی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت کننده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار محسوب می گردد.و مسئولیت مدنی حرفه ای یک پزشک عبارتست از مسئولیتی که بموجب قانون برای صاحبان حرف پزشکی و مشاغل وابسته به آن مانند پیراپزشکی در مقابل کسانی که در اثر فعالیت حرفه ای پزشکان یا پرسنل آنها دچار خسارت شده اند بوجود می آید .ویژگی اصلی آن این است که زیاندیده بواسطه تخصص و حرفه پزشک دچار زیان شده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان:

موضوع این بیمه نامه مطابق با ماده سه آئین نامه 82 شورایعالی بیمه عبارتست از جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشک در قبال اشخاصی که بعلت،خطا،اشتباه،غفلت یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند و یا فوت نمایند.جهت تبیین بهتر موضوع این بیمه نامه لازم است از نظر حقوقی برخی تعاریف مندرج در فوق را بررسی نماییم

خطای پزشکی:در تعریف خطای پزشکی آمده است،قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که بطور بالفعل یا بالقوه موجب یک نتیجه ناخواسته مثل فوت یا نقص عضو گردد.

قصور پزشکی:قصور پزشکی مترادف است با غفلت یا خطایی که از روی سهو صورت پذیرد.

اهداف و کلیات بیمه نامه پزشکان و پیراپزشکان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیماران یا درمان پذیرانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه فیزیکی، روانی یا حتی فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قوانین حاکم بر بیمه و شرایط عمومی این بیمه نامه،با پرداخت حق بیمه یا پیش پرداخت مورد توافق در شرایط خصوصی بیمه نامه تعهدات این بیمه نامه آغاز و آثار آن تا چهار سال بعد از صدور بیمه نامه قابل بررسی خواهد بود.بدین معنی که کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشکان و پیراپزشکان به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.
از مزایای اصلی بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه پزشکان و پیراپزشکان

خسارات معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان خارج است:

خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.
هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل موارد جهت معالجه بیماری ضروری باشد.
خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.

 نکات بسیار مهم در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.
در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.
از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.
در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد. مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.
پزشک بدون موافقت کتبی بیمه گر حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

بیمه مسئولیت پزشکان بهترین بیمه مسئولیت پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان سید خندان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان تهران بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ایران

تماس تلفنی