ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

تماس برای مشاوره رایگان
88508484

محاسبه آنلاین طرح حامی
 1. تعداد
  ورودی نامعتبر
  مقدار 1-100 وارد نمایید
 2. ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتشسوزي، انفجار، صاعقه، سيل، طوفان، زلزله، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف، سنگيني برف جمعاً به مبلغ: 15,000,000 تومان
 3. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 4. ---------------------------------
 5. اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت جمعاً به مبلغ: 2,000,000 تومان
 6. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 7. ---------------------------------
 8. مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتشسوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در محل مورد بيمه حداكثر تا مبلغ: 1,000,000 تومان
 9. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 10. ---------------------------------
 11. حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش- سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ: 2,000,000 تومان
 12. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 13. ---------------------------------
 14. حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتشسوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ: 200,000 تومان
 15. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 16. ---------------------------------
 17. حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمهگذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتيكه محل مورد بيمه به علت وقوع آتشسوزي، انفجار، سيل و زلزله قابل سكونت نباشد تا مبلغ: 500,000 تومان
 18. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 19. ---------------------------------
 20. دستگاهها و لوازم برقی منزل مسكونی در قبال خطر نوسانات برق به مبلغ: 1,000,000 تومان
 21. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 22. ---------------------------------
 23. تأمين معيشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطرهاي آتشسوزي، انفجار، زلزله و سيل براي مدت حداكثر سه ماه به صورت روز شمار تا بازگشت به شرايط عادي حداكثر تا مبلغ: 1,500,000 تومان
 24. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 25. ---------------------------------
 26. خسارتهاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمهگذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل به مبلغ: 4,000,000 تومان
 27. پوشش بیمه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
 28. ---------------------------------
 29. جمع حق بيمه (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري) به مبلغ : 24,900 تومان
 30. حق بیمه سالیانه:
  ورودی نامعتبر
  تومان
تماس تلفنی